Gonzàlez, I., Pujolar, J., Font, A., & Martínez, R. (2014).

Gonzàlez, I., Pujolar, J., Font, A., & Martínez, R. (2014). Llengua i joves. Usos i percepcions lingüístics de la joventut catalana. Barcelona: Generalitat de Catalunya. 

View online